• Βιντεο – Animation

    Βίντεο παρουσίαση - Εικονική πλοήγηση στο τρισδιάστατα σχεδιασμένο έργο.

    Με το βίντεο ο αναγνώστης έχει την πλήρη αίσθηση του χώρου, δίνοντάς συνολική παρουσίαση στη μελλοντική κατασκευή. Οι σκηνές μπορούν να είναι ημερήσιες, νυχτερινές, του εσωτερικού, μεμονωμένων αντικειμένων.

Βιντεο Παρουσίασηblade