• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩN

    Υπηρεσίες τρισδιάστατων αποδόσεων

    Υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε, αποδίδοντάς και προσεγγίζοντας την απόδοση του αρχιτεκτονικού σας έργου πχ εξωτερική απόδοση, εσωτερική, βίντεο.

    Επιλέγοντάς την τρισδιάστατη απόδοσή της μελέτης σας θα πρέπει να επιλέξετε ποια απόδοσή ή συνδυασμός σας είναι πιο χρήσιμος. Έτσι για παράδειγμά μπορείτε να επιλέξετε να σχεδιαστεί η κατοικία σας εξωτερικά και εσωτερικά και να πάρετε εικόνες από την εξωτερική όψη του κτιρίου, εσωτερικές απόψεις και τρισδιάστατες κατόψεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩNblade