• Εξωτερικός φωτορεαλισμός

    Εξωτερική σχεδίαση και απόδοση αρχιτεκτονικής μελέτης, βάση σχεδίων και καθοδήγησης.

    Ο φωτορεαλισμός πραγματοποιείτε για να δει ο κατασκευαστής και ο τελικός πελάτης το μελλοντικό του έργο.

    Κατά την διάρκεια της ψηφιακής σχεδίασης ο πελάτης μπορεί να δει πιθανές εκδοχές στοιχείων της κατοικίας του επιλέγοντάς την βέλτιστη λύση.

Εξωτερικός Φωτορεαλισμόςblade