• Ένθεση τρισδιάστατών μοντέλων στη φωτογραφία
    Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της τοποθέτησης τρισδιάστατών μοντέλων στη φωτογραφία.
    Ενθέτοντας τα τρισδιάστατα μοντέλα σε φωτογραφία επιτυγχάνετε ρεαλιστική εικόνα, δίνοντας το πλησιέστερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα.
    Στέλνοντας μας φωτογραφία του οικοπέδου σας, τοποθετούμε την κατοικία και τα στοιχεία του οικοπέδου στην πραγματική τους θέση, έτσι μπορείτε να δείτε ακριβώς την μελλοντική εικόνα της κατασκευής.

    [cq_vc_beforeafter beforeimage="2526" afterimage="2525" autoslide="3"]
    [cq_vc_beforeafter beforeimage="2528" afterimage="2527" autoslide="0"]

Ένθεση σε φωτογραφίαblade