• Τρισδιάστατες κατόψεις

    Συνολική παρουσίαση της εσωτερικής διαρρύθμισης και επίπλωσης με εικονική αφαίρεση σκεπής ή ορόφων.

    Η εικονική τομή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής αναδεικνύοντας τα εσωτερικά στοιχεία.

    Οι τρισδιάστατες κατόψεις δίνουν την δυνατότητα με μια ματιά να καταλάβει κανείς πως θα είναι η μελλοντική του κατοικία, διαμορφώνοντας εικονικά το εσωτερικό για το ιδανικότερο αποτέλεσμα.

Τρισδιάστατες κατόψειςblade