Συγκρότημα πέτρινων στη Κάλυμνο

Συγκρότημα παραδοσιακών πέτρινων σπιτιών στη Κάλυμνο.

Η σχεδίαση πραγματοποιηθείτε βάση σχεδίων και παρατηρήσεων του αρχιτέκτονα,

η παρουσίαση γίνεται στον ιδιοκτήτη και τους υποψήφιους πελάτες.

Συγκρότημα πέτρινων στη Κάλυμνοblade