• Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός

        Τρισδιάστατη σχεδίαση και παρουσίαση αρχιτεκτονικών μελετών ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων, βάση σχεδίων με προσομοίωση υλικών, χρωμάτων, φαινομένων και δυνατότητα αλλαγών σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη.

    Ο φωτορεαλισμός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους παρουσίασης και μελέτης μιας κατασκευής πριν από την αποπεράτωση της.

    Έτσι η μεγαλύτερη σπουδαιότητα του έγκειται στη μείωση του επενδυτικού ρίσκο του κατασκευαστή δίνοντας κύρος στο έργο του, βοηθά στην προώθηση πωλήσεων και προλαμβάνει κατασκευαστικές ατέλειες.

Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμόςblade