Ξενοδοχείο στη Θάσο Pachis Imperial Resort

Φωτορεαλισμός ξενοδοχείου
Sentido Thassos Imperial Resort

Η σχεδίαση έγινε βάση αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης και την καθοδήγηση από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για εύρεση επενδυτών και την καθοδήγηση της κατασκευαστική εταιρείας.

Φωτογραφίες ολοκληρωμένης ξενοδοχειακής μονάδας

Ξενοδοχείο στη Θάσο Pachis Imperial Resortblade
  • 2
  • 2.9 K