Νεοκλασικό κατάστημα 3D

Προοπτικό νεοκλασικού κτίσματός με κατάστημά στο ισόγειο και διαμερίσματα στους πάνω ορόφους.

Τρισδιάστατη σχεδίαση και παρουσίαση σύμφωνα με τα σχέδια και την καθοδήγησή της αρχιτέκτονα

3D Βίντεο παρουσίαση

 

Νεοκλασικό κατάστημα 3Dblade
  • 4
  • 3.5 K