Παραδοσιακή εξοχική μονοκατοικία

Παραδοσιακή εξοχική μονοκατοικία 3d

Κλασσικό ελληνικό σπίτι στην εξοχή. Παρουσίαση ενδεχόμενης κατασκευής για πελάτη από εξωτερικό.

Προπώληση πριν την κατασκευή.

Την μελέτη κάνει ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου σε συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία.

Παραδοσιακή εξοχική μονοκατοικίαblade