Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στη Θάσο

Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στη Θάσο

Τρισδιάστατη παρουσίαση για την μελέτη του τελικού αποτελέσματος.

 

Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στη Θάσοblade