Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στη Θάσο

Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στη Θάσο

Τρισδιάστατη παρουσίαση για την μελέτη του τελικού αποτελέσματος.

 

Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στη Θάσοblade
  • 5
  • 7.4 K