Ξενοδωχιακή μονάδα στη Νάξο

Ξενοδωχιακή μονάδα στη Νάξο.

Tρισδιάστατος σχεδιασμός ξενοδοχείου, αποτύπωση για ανάλυση του έργου.

Ξενοδωχιακή μονάδα στη Νάξοblade