Διαδραστικό Πανόραμα

Διαδραστικό Πανόραμα 360 με ενσωματωμένες πληροφορίες για την κατασκευή

Πανοράματα είναι εικόνες μεγάλου εύρους που καλύπτουν όλο το οπτικό πεδίο, 360 μοιρες.
Μέσου του πανοράματός μπορούμε να δούμε τι υπάρχει γύρο από ένα σταθερό σημείο.
Στα διαδραστικά πανοράματα μπορούμε να μετακινούμαστε από ένα σημείο σε άλλο, να εντοπίζουμε hotspot με εικόνες, βίντεο ή πληροφορίες σχηματίζοντας έτσι μια σφαιρική εικόνα του έργου.
Τα πανοράματα είναι πολύ χρήσιμα σε μεγάλες κατασκευές, συγκροτήματα, ξενοδοχεία δίνοντας στον αναγνώστη πληρέστερο προσανατολισμό.
Διαδραστικό Πανόραμαblade