• Μοντελοποίηση Αντικειμένου
    Προσαρμοσμένη σχεδίαση και παρουσίαση μελλοντικών αντικειμένων για την μελέτη και προώθηση του προϊόντος. Βάση μιας ιδέας, σκαριφήματος, περιγραφής μπορεί να γίνει τρισδιάστατη σχεδίαση και φωτορεαλιστική παρουσίαση του προϊόντος. Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη, βελτίωση και προώθηση του προϊόντος πριν την πραγματική κατασκευή του.
    Το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους κομμάτια και να προσομοιωθεί η κίνηση και στήριξη του κάθε part. To μοντέλο ή τα μέρη τους μπορούν να αναλυθούν σε δισδιάστατα γραμμικά σχέδια, βιομηχανική σχεδίαση, τα οποία να χρησιμοποιηθούν από τους κατασκευαστές ή προγραμματιστές ρομποτικών μηχανημάτων CNC.
    Κατά την διάρκεια της σχεδίασης ο πελάτης μπορεί να τροποποιεί την τρισδιάστατη εικόνα του, αναφέροντάς πιθανές εκδοχές που επιθυμεί.
Μοντελοποίηση Αντικειμένουblade